Termíny a témata testů

Z prima

út 24.10 mapa

Bi prima

st 23.10 buňka, rozmnožování

Z sekunda

út 24.10 přírodní poměry Afriky

Z kvarta

politické uspořádání světa, nové státy a mezinárodní organizace

Z kvinta

kartografie

Z 1.A

kartografie

Z 2.A

přírodní poměry Afriky

Bi 2.A

mnohobuněčnost, diblastika

Z sexta

přírodní poměry Afriky

Z septima

přírodní poměry ČR

maturitní seminář ze zeměpisu

st 25.10 zkoušení témata 1 – 5

Napsat komentář