Učivo

Z prima

  Pravidla zápisu pro žáky:

–                   červené a zelené pojmy si v sešitu podtrhávám barevně podle pravítka

–                   každou hodinu si napíšu datum

–                   než píšu nový nadpis, vynechám řádek

–          zelené pojmy musím umět vysvětlit

–          tučně napsané musím mít čitelně zapsáno v sešitu

–         tímto typem písma je napsáno rozšiřující učivo

Zeměpis jako věda, zeměpisné souřadnice

Mapa

ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO      Pohyby Země a jejich důsledky

Měsíc

Stavba Země a litosféra

Atmosféra

Bi prima

Houby, lišejníky

Řasy

kmen PRVOCI

kmen ŽAHAVCI

Z sekunda

AMERIKA pro sekundu

Z kvarta

Lidé na planetě

Lidská sídla

Z kvinta a 1.A

kontinenty, světadíly

Země-vnitřní stavba

Atmosféra

Z sexta a 2.A

Amerika pojmy

Amerika

Bi 2.A

Kroužkovci

Členovci

Klepítkatci

Žabernatí

Vzdušnicovci

CvBi 2.A

LP č.1 MIKROSKOP a základy mikroskopování

Z septima

Maturitní seminář 8.C + 4.A

Maturitní témata 2018