Učivo

Z prima

  Pravidla zápisu pro žáky:

–                   červené a zelené pojmy si v sešitu podtrhávám barevně podle pravítka

–                   každou hodinu si napíšu datum

–                   než píšu nový nadpis, vynechám řádek

–          zelené pojmy musím umět vysvětlit

–          tučně napsané musím mít čitelně zapsáno v sešitu

–         tímto typem písma je napsáno rozšiřující učivo

Zeměpis jako věda, zeměpisné souřadnice

Mapa

Bi prima

USPOŘÁDÁNÍ ŽIVÉHO SVĚTA

Buňka 

Rozmnožování, mnohobuněčnost

Z sekunda

AFRIKA

Z kvarta

Politické rozdělení světa

Důležité mezinárodní organizace

Z kvinta a 1.A

Geografie jako věda

mapa – učebnice strany 12 až 17 Kartografie   prezentace GIS   prezentace DPZ

Z sexta a 2.A

Pojmy mapa Afrika

Afrika FG poměry

Bi 2.A

Prvoci

Diblastica    Mnohobuněčnost

CvBi 2.A

LP č.1 MIKROSKOP a základy mikroskopování

Z septima

Maturitní seminář 8.C + 4.A

Maturitní témata 2018