Učivo

Z prima

  Pravidla zápisu pro žáky:

–                   červené a zelené pojmy si v sešitu podtrhávám barevně podle pravítka

–                   každou hodinu si napíšu datum

–                   než píšu nový nadpis, vynechám řádek

–          zelené pojmy musím umět vysvětlit

–          tučně napsané musím mít čitelně zapsáno v sešitu

–         tímto typem písma je napsáno rozšiřující učivo

Hydrosféra

pedosféra,biosféra

Obyvatelstvo světa

Bi prima

Měkkýši a Kroužkovci

Kmen ČLENOVCI 

KLEPÍTKATCI

Žabernatí

Z sekunda

Asie pojmy sekunda

ASIE příroda

Společenskoekonomická Asie

Jihozápadní, západní a střední Asie

Z kvarta

doprava

prezentace doprava

Sektor služeb, mezinárodní obchod

Z kvinta a 1.A

Hydrosféra, biosféra

Politické rozdělení světa

Obyvatelstvo světa

Z sexta a 2.A

ASIE

Bi 2.A

Ryby

Obojživelníci

Plazi

CvBi 2.A

LP č.1 MIKROSKOP a základy mikroskopování

Z septima

HOSPODÁŘSTVÍ ČR

České kraje

Maturitní seminář 8.C + 4.A

Maturitní témata 2018

Pojmy orientace k maturitě